เกมส์250

ข้อกำหนดในการให้บริการของ เกมส์250

การใช้บริการของเรา

การใช้บริการของเราถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดนี้ โปรดอ่านอย่างละเอียด

1.ห้ามใช้บริการของเราโดยมิชอบทุกกรณี
2.คุณสามารถเล่นเกมส์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
3.คุณสามารถแบ่งปัน(แชร์)เนื้อหาของเราได้
4.เกมส์250 สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 3 ธันวาคม 2558